รายงาน

โรแมนติก...โทยา

โรแมนติก...โทยา

อาบน้ำแร่แช่อ็อนเซ็นและล่องเรือโรแมนติกกลางทะเลสาบโทยา

ฮอกไกโด
บิเอะ...สวรรค์บนดิน

บิเอะ...สวรรค์บนดิน

บิเอะ...สวรรค์บนดินของเกาะฮอกไกโด   เมืองที่มีวิวพาโนรามาของทัศนียภาพของภูเขาโทะคะชิดะเคะและถนนสายแพชเวิร์คที่สวยงามมีชื่อเสีย..

ฮอกไกโด
โอตารุ...เสน่ห์เมืองเก่า..ซูชิอร่อย

โอตารุ...เสน่ห์เมืองเก่า..ซูชิอร่อย

โอตารุ เสน่ห์เมืองเก่า...ซูชิอร่อย  โอตารุเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบรรยากาศโรแมนติก อดีตเคยเป็นแหล่งตกปลาแฮริ่งและเป็นศูนย์กลางก..

ฮอกไกโด
ดูบทความทั้งหมด