ศาลเจ้า Kumano Hayatama Taisha

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเดินแสวงบุญไปยังศาลเจ้าฮะยะทะมะ

โดย Masayoshi Hirose   

ในเดือนมกราคม 2011 ผมได้ไปเยี่ยมชมศาลเจ้าคุมะโนะ ฮะยะทะมะ ไทฉะ (Kumano Hayatama Taisha) หลังจากแวะชมศาลเจ้าคุมะโนะ นะชิ ไทฉะ ทั้งสองศาลเจ้าต่างก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก

คุมะโนะ โคะโดะ (Kumano Kodo) เป็นเส้นทางแสวงบุญโบราณในพื้นที่คุมะโนะ ที่มีชื่อว่า เส้นทางแห่งชีวิต ผู้แสวงบุญในสมัยก่อนเดินทางบนเส้นทางนี้เพื่อไถ่บาปและความหลุดพ้น การเดินเท้าขึ้นเขาบนเส้นทางขรุขระ เพื่อมายังคุมะโนะเป็นการเดินทางที่ยากลำบาก แต่พวกเขากมีความเชื่อว่า จะได้รับพรแห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้ และนี่คือเหตุผลที่ศาลเจ้าคุมะโนะ ฮะยะตะมะ ไทฉะ ได้ชื่อว่า สถานที่แห่งการฟื้นคืนชีพ

สามศาลเจ้าสำคัญในคุมะโนะ
1. Nachi Taisha Shrine and Nachi Falls
2. Kumano Hayatama Taisha Shrine
3. Kumano Hongu Taisha Shrine

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Masayoshi Hirose