สวนญี่ปุ่นในสวนโอะโฮะริ

สวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมในสวนโอะโฮะริแห่งฟุกุโอะกะ

โดย Mandy Bartok   

ตรงมุมทางใต้ของสวนโอะโฮะริแห่งฟุกุโอะกะ ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกำแพงเคลือบปูนสีขาว และประตูไม้บานใหญ่ คือ สวนญี่ปุ่นของสวนโอะโฮะริ แม้ว่าจะมีอายุน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสวนอื่นๆ (สร้างเสร็จเมื่อปี 1975) แตก็ยังเป็นสวนสำหรับเดินเล่นที่สวยงดงาม มาที่นี่เพื่อเดินชมต้นสนที่ได้รับการตัดแต่งอย่างเป็นอย่างดี และน้ำตกเล็กๆ และมาเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่เงียบสงบในอ้อมกอดของทัศนีย์ภาพที่สวยสดงดงาม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Mandy Bartok