category image

วัฒนธรรม

39 กระทู้
Dazaifu Tenmangu

Dazaifu Tenmangu

Dazaifu Tenmangu (大宰府天満宮) is one of the main shrines dedicated to Tenjin, the defied form of scholar Michizane Sugawara.

ฟุกุโอกะ
Komyozenji Temple

Komyozenji Temple

Komyozenji Temple (光明善寺) is a Zen temple founded in 1273 by the Buddhist priest Tetsugyu Enshin. The temple is known for its rhododendrons, autu..

ฟุกุโอกะ
ทัวร์ชมวัดสวยๆ ของฮะกะตะ 13

ทัวร์ชมวัดสวยๆ ของฮะกะตะ

Suwannee Payne

ฮะกะตะ (Hakata) มีคอลเล็คชั่นของวัดและศาลเจ้าที่สวยงามอยู่มากมาย เหมาะสำหรับการเดินเที่ยวชมวัดภายในหนึ่งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใ..

ฟุกุโอกะ
เมืองปราสาทโบราณ Akizuki 14

เมืองปราสาทโบราณ Akizuki

Suwannee Payne

อะกิซุกิ (Akizuki) ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองอะสะคุระ (Asakura) ในฟุกุโอะกะ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ น่าแวะชม มีอาคารเก่า..

ฟุกุโอกะ
เทศกาลตุ๊กตาที่ยะนะงะวะ

เทศกาลตุ๊กตาที่ยะนะงะวะ

Feb 11 - Apr 3rd

ยะนะกะวะ เมืองแห่งคลองในจังหวัดฟุคุโอะกะ จะจัดให้มีงานฉลองเทศกาลตุ๊กตา หรือ ฮินะ มัตซึตริด้วยตุ๊กตา ประจำปีขึ้น โดยมีกิจกรรมหล..

ฟุกุโอกะ, Yanagawa ฟรี