category image

วัฒนธรรม

39 กระทู้

Dazaifu Tenmangu

Dazaifu Tenmangu (大宰府天満宮) is one of the main shrines dedicated to Tenjin, the defied form of scholar Michizane Sugawara.

ฟุกุโอกะ

Komyozenji Temple

Komyozenji Temple (光明善寺) is a Zen temple founded in 1273 by the Buddhist priest Tetsugyu Enshin. The temple is known for its rhododendrons, autu..

ฟุกุโอกะ
เมืองปราสาทโบราณ Akizuki 14

เมืองปราสาทโบราณ Akizuki

Suwannee Payne

อะกิซุกิ (Akizuki) ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองอะสะคุระ (Asakura) ในฟุกุโอะกะ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ น่าแวะชม มีอาคารเก่า..

ฟุกุโอกะ
วิสทีเรียที่คาวาชิ ฟูจิเอน 9

วิสทีเรียที่คาวาชิ ฟูจิเอน

Patamarat Khongkhaloung

หนึ่งในความลับที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีของเคียวซู(Kyushu): ก้าวเดินเข้าไปในอุโมงค์วิสทีเรียอันน่าตะลึงงันของคาวาชิ ฟูจิเอน และเพล..

ฟุกุโอกะ