ไหว้พระ ชมสวนที่วัดอิชิยะมะ-เดะระ

สวย สงบ ไม่ไกลจากเกียวโต

โดย Suwannee Payne   8 พ.ค. 2557

วัดอิชิยะมะ-เดะระ (Ishiyama-dera) หรือวัดภูเขาหิน เป็นวัดพุทธสาย Shingon ตั้งอยู่ที่เมืองโอะซึต (Otsu) ริมฝั่งแม่น้ำเซะตะกะวะ ไม่ไกลจากทะเลสาบบิวะ (Biwa) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี 762 และเป็นวัดอันดับที่ 13 ของการไปสักการะหรือไหว้พระ 33 วัดศักดิ์สิทธ์ในเขตคันไซ (the thirteenth of the Kansai Kannon Pilgrimage)

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์