วัดโชะเมียว-จิ แห่งโยโกฮามา

ดุจสวนสวรรค์แห่งแดนสุขาวดี

โดย Tomoko Kamishima   

วัดโชะเมียว-จิ (Shomyo-ji) ก่อตั้งขึ้นในปี 1258 เพื่อเป็นวัดของครอบครัว Hojo Sanetoki หนึ่งในตระกูลผู้นำของคามาคุระ สวนสไตล์โจะโดะของวัดมีชื่อว่า ดินแดนสุขาวดี  (the Land of Perfect Bliss) ในสวนมีสระน้ำ และสะพานโค้งสีแดงเหนือสระน้ำ สะพานโค้งเชื่อมต่อระหว่างดินแดนแห่งพระพุทธองค์กับโลกมนุษย์ เมื่อฤดูดอกซากุระมาเยือน ชาวบ้านพากันมาเพลิดเพลินใต้ต้นซากุระ แต่วัดนี้สวยงดงามในทุกฤดู

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยTomoko Kamishima