ฤดูดอกไม้บานที่ศาลเจ้าโกะโจะเท็น

สวนสวรรคในศาลเจ้าเล็กๆ สวนอุเอะโนะ

โดย Suwannee Payne   30 มี.ค. 2558

ศาลเจ้าโกะโจะเท็น (Gojoten) เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ในสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว ในช่วงต้นเดือนมีนาคมดอกไม้ที่ศาลเจ้าพากันบานสะพรั่ง มีตั้งแต่ดอกพลัม คามิเลีย และดอกซากุระพันธ์บานเร็ว แต่งแต้มศาลเจ้าเล็กๆ ให้เป็นสวนสวรรค์

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์