ฤดูดอกไม้บานที่ศาลเจ้าโกะโจะเท็น

สวนสวรรคในศาลเจ้าเล็กๆ สวนอุเอะโนะ

โดย Suwannee Payne   30 มี.ค. 2558

ศาลเจ้าโกะโจะเท็น (Gojoten) เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ตั้งอยู่ในสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว ในช่วงต้นเดือนมีนาคมดอกไม้ที่ศาลเจ้าพากันบานสะพรั่ง มีตั้งแต่ดอกพลัม คามิเลีย และดอกซากุระพันธ์บานเร็ว แต่งแต้มศาลเจ้าเล็กๆ ให้เป็นสวนสวรรค์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.