งานเทศกาลดอกอะเซลเลียที่ศาลเจ้าเนะสุ

เทศกาลดอกอะเซลเลียที่มีชื่อที่สุดของโตเกียว

โดย Suwannee Payne   20 มี.ค. 2559

งานเทศกาลดอกอะเซลเลียที่ศาลเจ้าเนะสุ (Nezu) ใน บุนเกียว-กุ (Bunkyo-ku) โตเกียว จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ชมอะเชลเลีย (Azalea) กว่า 3000 ต้น ที่จะพากันเบ่งบานละลานตา นอกจากจะได้ชมดอกอะเซลเลียนับล้าน และเดินลอดใต้ประตูโทริสีแดงนับร้อยแล้ว ในงานยังมีแผงขายอาหาร ดอกไม้ ต้นไม้ และแอนทีคอีกด้วย ชมรายละเอียดในเว็ปของศาลเจ้าเนะสุ (ภาษาญี่ปุน) ได้ที่นี่

เขียนโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์

เข้าร่วมการสนทนา

Sutida Suttisirikul หนึ่งปีมาแล้ว
น่าไปจังนะ ต้องหาตั๋วแล้วละ