งานเทศกาลดอกอะเซลเลียที่ศาลเจ้าเนะสุ

เทศกาลดอกอะเซลเลียที่มีชื่อที่สุดของโตเกียว

โดย Suwannee Payne   20 มี.ค. 2559

งานเทศกาลดอกอะเซลเลียที่ศาลเจ้าเนะสุ (Nezu) ใน บุนเกียว-กุ (Bunkyo-ku) โตเกียว จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ชมอะเชลเลีย (Azalea) กว่า 3000 ต้น ที่จะพากันเบ่งบานละลานตา นอกจากจะได้ชมดอกอะเซลเลียนับล้าน และเดินลอดใต้ประตูโทริสีแดงนับร้อยแล้ว ในงานยังมีแผงขายอาหาร ดอกไม้ ต้นไม้ และแอนทีคอีกด้วย ชมรายละเอียดในเว็ปของศาลเจ้าเนะสุ (ภาษาญี่ปุน) ได้ที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

เข้าร่วมการสนทนา

Sutida Suttisirikul หนึ่งปีมาแล้ว
น่าไปจังนะ ต้องหาตั๋วแล้วละ