โทโกนาเมะ (Tokoname) จ.ไอจิ

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาและแหล่งแมวกวักชื่อดังของญี่ปุ่น

โดย Tada Ratchagit   29 ธ.ค. 2558

โทโกนาเมะ (Tokoname) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ จ.ไอจิ (Aichi) อยู่ใกล้กับสนามบิน Chubu Centrair International Airport และไม่ไกลจากเมืองนาโกย่ามากนัก ชุมชนบริเวณนี้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและเป็นแหล่งผลิตแมวกวักที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น (นอกจากจะส่งขายในประเทศแล้วก็ยังส่งขายต่างประเทศอีกด้วย) ชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่นี้สร้างเสน่ห์ให้กับท้องถิ่นได้อย่างน่าหลงใหล นอกจากจะสร้างเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับชุมชนแล้ว มันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โชว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาให้ผู้มาเยือนสัมผัสได้อย่างมีเสน่ห์ทีเดียว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแรกที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนั้นก็คือเรื่องเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งโทโกนาเมะนี้เป็น แหล่งดินเผาโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคเฮอัง (Heian Period; ช่วงปี ค.ศ.794-1185) อันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบและบันทึกไว้ ด้วยความที่ที่นี่เป็นแหล่งดินเผาที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็น 1 ใน 6 แหล่งดินเหนียวที่นำมาทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีที่สุดของญี่ปุ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้จึงสืบทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันอย่างภาคภูมิ สำหรับการเริ่มต้นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในยุคใหม่ของโทโกนาเมะนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ สมัยโชวะ (Showa Period; ช่วงปี ค.ศ.1926-1989) โดยเริ่มมีการสร้างเตาเผาขนาดใหญ่ในชุมชนตามอุตสาหกรรมแบบใหม่ในยุคนั้น ต่อมาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโรงงานที่ทันสมัยขึ้นและเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนไปจนถึงผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมเลยทีเดียว และนั่นก็ทำให้ชื่อเสียงของแหล่งดินเผาที่ยอดเยี่ยมนี้คงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนโทโกนาเมะนำมาสร้างเอกลักษ์ให้เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นก็คือการนำเอาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเชิงอุตสาหกรรมอันขึ้นชื่อมาตกแต่งชุมชนอย่างลงตัวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการนำเอากระเบื้องและท่อน้ำที่ทำจากดินเผามาประดับตกแต่งเป็นผื้นผิวกำแพง ตลอดจนทางเดิน จนกลายเป็นความโดดเด่นที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้เองสร้างเอกลักษณ์ให้การท่องเที่ยวชุมชนแหล่งนี้เป็นอย่างมาก ประกอบกับการร่วมกันอนุรักษ์เตาเผาโบราณมากมายหลายแหล่งในชุมชนแห่งนี้ รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนให้ยังคงอยู่ โทโกนาเมะจึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณค่าน่าสนใจขึ้นมาในทันที

ตลอดทางเดินสองข้างทางนั้นนอกจากเราจะได้สัมผัสบรรยากาศชุมชนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว เรายังพบร้านรวงทั้งเล็กทั้งใหญ่มากมาย ตั้งแต่ร้านดั้งเดิมไปจนถึงแกลเลอร์รี่เก๋ๆ รวมไปถึงร้านอาหารท้องถิ่นในชุมชนที่กลายมาเป็นจุดสนใจอีกอย่างนอกเหนือไปจากการทัวร์ชมงานฝีมือและชุมชนเชิงอนุรักษ์นี้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอีกอย่างก็คือแมวกวักหรือที่เรารู้จักกันดีว่า

โดยเราจะเห็นหลักฐานเป็นปล่องไฟและเตาเผาเก่าแก่มากมายปรากฏอยู่ทั่วบริเวณนี้แล้วทุกแห่งยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีว่า มาเนกิเนโกะ (招き猫 - Maneki-neko) นั่นเอง ที่โทโกนาเมะนี้คือแหล่งผลิตแมวกวักที่ใหญ่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของญี่ปุ่น เหตุหนึ่งก็เพราะแมวกวักส่วนใหญ่ผลิตมาจากเซรามิกซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว แมวกวักของโทโกนาเมะก็เลยพลอยดังตามไปด้วย อย่างไรก็มีอุตสาหกรรมผลิตแมวกวักที่นี่ก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนด้วย บริเวณศูนย์นักท่องเที่ยวประจำเมืองก็จะมีมุมสำหรับจัดแสดงให้ความรู้เรื่องแมวกวักอยู่ด้วย

แต่ไฮไลท์ที่เป็นจุดสนใจมากที่สุดและเป็นจุดถ่ายรูปที่คนอยากแวะมาเก็บภาพด้วยมากที่สุดนั้นก็คือมาเนกิเนโกะยักษ์ที่ชื่อว่า Tokonyan ขนาดสูงกว่า 3.8 เมตร กว้างกว่า 6.3 เมตร สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.2008 ตั้งกวักมือเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือถนนโทโกนาเมะ-มาเนกิเนโกะ (Tokoname-Manekineko Street) ซึ่งเจ้าหัวแมวกวักยักษ์นี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและเป็นจุดป๊อปปูลาห์สำหรับนักท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว

เหตุที่ชุมชนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมากขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เอกลักษณ์ประจำชุมชนเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้คนอยากมาเยือนก็คือการจัดการชุมชนที่ยอดเยี่ยมพร้อมการทำการประชาสัมพันธ์และทำแผนการตอนรับอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยชุมชนแห่งนี้ได้ก่อตั้งองค์กร Tokoname Sightseeing Association ขึ้นเพื่อดูแลจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผนที่ดี อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย แล้วสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่สุดก็คือการจัดทำเส้นทางเดินเที่ยวชุมชนซึ่งแบ่งเป็น 3 เส้นทาง ในระยะทางที่ต่างกัน ลัดเลาะทำความรู้จักชุมชนตลอดจนเยือนแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกันอีกด้วย โดยนอกจากจะจัดทำแผ่นพับแจกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังทำป้ายสัญลักษณ์ควบคู่ไปตลอดทั้งชุมชนด้วย เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่ทำอย่างรอบด้านและครบวงจรอย่างแท้จริง

----------

โทโกนาเมะ (Tokoname)

+ ที่ตั้ง : Koie-hommachi, Tokoname, Aichi

+ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว : Tokoname Sightseeing Association 5-168-2 Koie-hommachi, Tokoname, Aichi

+ www.tokoname-kankou.net 

----------
วิธีเดินทาง

จากสถานี Meitetsu Nagoya (Nagoya Station)

  • ชานชาลาที่ 4 (Track No.4) ขึ้นรถไฟ (ป้ายสีเขียว) สาย Meitetsu Tokoname Line หรือ Meitetsu Airport Line ไปลงยังสถานี Tokoname

จากสนามบิน Chubu Centrair International Airport

  • ขึ้นรถไฟสาย Meitetsu Airport Line หรือ Meitetsu Tokoname Line ไปลงยังสถานี Tokoname  

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

1
0
Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอกจากนักเดินทางแล้วผมยังเป็นนักเขียนและช่างภาพ (รวมถึงเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ในบางคราว) เขียนงานได้ทุกประเภทและมีผลงานตีพิมพ์ในหลากหลายสื่อในเมืองไทยตั้งแต่เว็บไซต์, พ๊อกเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สำหรับงานเขียนหลักในช่วงหลังนั้นมักจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวและอาหารการกิน (ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นวิถีที่ผมรักและถนัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในงานของผมเสมอๆ  Almost traveller always fall in love with the first place that they have been visited, My name is Tada Ratchagit I am a traveller that have been visited Tokyo as a first place of all my trips. Tokyo like my second home and that is the most frequency visiting city of my life. Beside the traveller, I am a Writer and Photographer (sometime Graphic Designer) that can write in any kind of article. My works were published on any media in Thailand including website, pocketbook, magazine, newspaper and etc. Now, almost of my works are about Travel & Food (Thailand and around the world) that are the lifestyle I very love it. And extremely sure that Japan is always selected to present in my works.

แสดงความคิดเห็น