ปราสาทโอะกะยะมะ

ปราสาทดำแห่งเมืองโอะกะยะมะ

ปราสาทโอะกะยะมะ (Okayama) ค่อนข้างแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่น เพราะทาสีดำทั้งหลัง จนได้ชื่อว่า ปราสาทอีกา ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี 1597 แต่ถูกทำลายลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในปี 1966

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.