ปราสาทโอะกะยะมะ

ปราสาทดำแห่งเมืองโอะกะยะมะ

โดย Suwannee Payne   8 มิ.ย. 2558

ปราสาทโอะกะยะมะ (Okayama) ค่อนข้างแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่น เพราะทาสีดำทั้งหลัง จนได้ชื่อว่า ปราสาทอีกา ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี 1597 แต่ถูกทำลายลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในปี 1966

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์