ปราสาทโอะกะยะมะ

ปราสาทดำแห่งเมืองโอะกะยะมะ

โดย Suwannee Payne   8 มิ.ย. 2558

ปราสาทโอะกะยะมะ (Okayama) ค่อนข้างแตกต่างจากปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่น เพราะทาสีดำทั้งหลัง จนได้ชื่อว่า ปราสาทอีกา ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี 1597 แต่ถูกทำลายลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในปี 1966

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.