หลากหลายมุม ที่ศาลเจ้าโทะโชะกุ นิกโกะ

งานศิลป์มรดกโลกอันเลอค่า

โดย Suwannee Payne   1 พ.ย. 2560

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) ศาลเจ้าที่สร้างอุทิศให้แก่โชกุนอิเอะยะซุ (Ieyasu) โชกุนผู้ยิ่งใหญ่ต้นตระกูลโตะกุกะวะ จัดว่าเป็นศาลเจ้าอันดับหนึ่งในหมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ ภายในศาลเจ้าจุเต็มไปด้วยงานศิลปะอันเลอเลิศของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันงดงาม ไปจนถึงงานแกะสลัก ภาพวาดต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ อาทิเช่น สามลิงน้อย ลิงปิดตา ไม่ดูในสิ่งชั่วร้าย ลิงปิดหู ไม่ฟังในสิ่งชั่วร้าย และลิงปิดปาก ไม่พูดในสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ และพรรณไม้หลากหลายชนิด จัดว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นมรดกโลก

ศาลเจ้าเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

แนะนำให้ไปที่นิกโกะแต่เช้า และเข้าชมศาลเจ้าโทะโชะกุเป็นอันดับแรกๆ เพราะสายหน่อยจะมีผู้คนมากมายล้นหลาม เพราะ 'โทะโชะกุ คือนิกโกะ' นั่นเอง!

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.