หลากหลายมุม ที่ศาลเจ้าโทะโชะกุ นิกโกะ

งานศิลป์มรดกโลกอันเลอค่า

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) ศาลเจ้าที่สร้างอุทิศให้แก่โชกุนอิเอะยะซุ (Ieyasu) โชกุนผู้ยิ่งใหญ่ต้นตระกูลโตะกุกะวะ จัดว่าเป็นศาลเจ้าอันดับหนึ่งในหมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ ภายในศาลเจ้าจุเต็มไปด้วยงานศิลปะอันเลอเลิศของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันงดงาม ไปจนถึงงานแกะสลัก ภาพวาดต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ อาทิเช่น สามลิงน้อย ลิงปิดตา ไม่ดูในสิ่งชั่วร้าย ลิงปิดหู ไม่ฟังในสิ่งชั่วร้าย และลิงปิดปาก ไม่พูดในสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ และพรรณไม้หลากหลายชนิด จัดว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นมรดกโลก

ศาลเจ้าเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

แนะนำให้ไปที่นิกโกะแต่เช้า และเข้าชมศาลเจ้าโทะโชะกุเป็นอันดับแรกๆ เพราะสายหน่อยจะมีผู้คนมากมายล้นหลาม เพราะ 'โทะโชะกุ คือนิกโกะ' นั่นเอง!

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.