ถนนต้นสนแห่งนิกโกะ

ช่วงสั้นๆ ของถนนโบราณที่เรียงรายด้วยต้นสนญี่ปุ่นอายุหลายร้อยปี

โดย Suwannee Payne   20 พ.ค. 2560

หากคุณไม่มีเวลามากในการเดินชมถนนซุกินะมิ (Suginami) ถนนต้นสนโบราณแห่งเมืองมรดกโลกนิกโกะ ถนนที่มีต้นไม้ยืนเรียงรายทั้งสองฝั่งถนนที่ยาวที่สุดในโลก ช่วงเวลาการเดินเท้าระหว่างการไปชมวัดและศาลเจ้าแต่ละแห่ง ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสถนนโบราณในช่วงสั้นๆ เพียงแค่ใช้เวลา ก้าวเท้าเดินอย่างช้าๆ สูดอากาศพลังเขียวที่มีอยู่มากมายรอบตัวคุณ แล้ว..จินตนาการเอาว่า คุณอยู่ที่นั่นคนเดียว หรือสองคน

ต้นสนญี่ปุ่นที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ซุกิ ยืนสูงถึง 35 เมตร รายล้อมถนนมีความยาว 35 กิโลเมตร ต้นสนเหล่านี้ปลูกขึ้นเมื่อสี่ร้อยปีมาแล้ว เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่เส้นทางที่ทอดยาวไปยังศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งเมือง นิกโกะ แต่เดิมนั้นโครงการปลูกต้นสนที่เริ่มขึ้นในประมาณปี 1625 มีประมาณ 200,000 ต้น และโครงการได้ขยายไปถึง 20 ปี ต้นสนต่างๆ ได้รับจากการบริจาคให้แก่ศาลเจ้าโทะโชะกุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีหลังจากการตายของท่าน Tokugawa Ieyasu

ท่ามกลางฝูงชนมากมาย คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบ.. ความงามแห่งธรรมชาติ  และความยิ่งใหญ่อลังการณ์ของสถานที่แห่งนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.