วัด Gokurakuji

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 2 ในทั้งหมด 88 วัด

โดย C. Rio   

ตั้งอยู่ประมาณ 1.3 กิโลเมตร ทางตะวันออกของวัดเรียวเซ็นจิ (วัดอันดับหนึ่ง) คือ วัดแสวงบุญชิโกะกุ โอะเฮ็นโระอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 88 วัด ก่อตั้งโดยท่าน เกียวกิ โบะซะซึต (Gyoki Bosatsu) พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดคือ พระอมิตาภพุทธะ (Amida Nyorai) พระผู้มีแสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุด ในโบสถ์มีพระพุทธรูปที่แกะสลักโดยท่านโคะโบะ ไดชิ ในตำนานกล่าวไว้ว่า แสงสว่างจากองค์พระนั้นแรงกล้ามาก ส่องสว่างไปถึงทะเล และทำให้ชาวประมงในท้องถิ่นตาบอด และไม่สามารถออกไปจับปลาได้ หลังจากการทักท้วงจากชาวบ้าน ทางวัดจึงต้องสร้างภูเขาเล็กๆ ตรงหน้าพระพุทธรูป ในพื้นที่วัดมีต้นสนขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถให้พรให้อายุยืน และผู้คนมาที่วัดเพื่อขอพรให้คลอดลูกได้ง่าย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by C. Rio