วัดเรียวอุเซ็น-จิ วัดแสวงบุญอันดับ 1

จุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญชิโกะกุ

โดย Yoshifumi Hara   

ท่าน Koubou Daishi (หรือ Kukai) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนา ลัทธิชินกอน ได้ทำการฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์บนเกาะชิโกะกุในวัยหนุ่ม ทำให้มีตำนานในสถานที่ต่างๆ มากมาย หลายคนที่อาศัยอยู่ในชิโกะกุเรียกท่านด้วยความเคารพและความคุ้นเคยว่า โอะ-ไดชิ ซะมะ (O-Daishi sama)

เส้นทางแสวงบุญชิโกะกุ หรือโอะ-เฮ็นโระ (O-henro) คือการเดินแสวงบุญที่มีระยะทาง 1200 กิโลเมตร ไปแวะสักการะวัด 88 วัด ที่เกี่ยวข้องกับท่าน Koubou Daishi ในปี 2014 เป็นวันครบรอบ 1200 ปีของการแสวงบุญ ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชิโกะกุ และในปัจจุบันก็เป็นที่คุ้นเคยของชาวต่างประเทศอีกด้วย เรามักจะเห็นชาวต่างชาติในแต่งกายแบบดั้งเดิมมาเดินแสวงบุญกัน

แม้ว่าจะไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับลำดับขอ฽งวัดในการแวะสักการะ แต่การไปสักการะวัดต่างๆ ตามลำดับหมายเลขเป็นธรรมเนียมที่ทำกันทั่วไป วัดอันดับแรกคือ วัดเรียวอุเซ็น-จิ (Ryouzen-ji) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญชิโกะกุ จึงเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญมากมาย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยYoshifumi Hara