เทศกาล Some no Komichi

แกลเลอรี่ผ้าพิมพ์เหนือแม่น้ำอันงดงาม

Feb 22
Feb 24
สถานที่จัดงาน: Myoshoji River เวลา: Feb 22nd - Feb 24th 2017 ,  10:00am - 5:00pm

ในสมัยโบราณผู้ผลิตผ้าพิมพ์ในพื้นที่ Nakai/Ochiai จะนำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้ว มาขึงตากให้แห้งเหนือแม่น้ำเมียวโชะจิ (Myoshoji) โซะเมะ โนะ โคะมิชิ (Some no Komichi) คืองานเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อรักษาธรรมเนียมโบราณนั้น ในช่วงงานเทศกาลที่มีระยะเวลาสามวันนี้ ผู้เข้าชมสามรถชื่นชมผ้าย้อมและผ้าพิมพ์สีสันสดสวย ขึงยาวเยียดเหนือแม่น้ำ

ในขณะที่เดินอยู่ริมน้ำ คุณจะรู้สืกดุจว่าได้เดินย้อนเวลาสู่อดีต เพราะในบางขณะคุณจะเดินสวนทางกับผู้เข้าชมชาวญี่ปุ่นในชุดกิโมโน ในสมัยโชวะตอนต้น พื้นที่แถบแมน้ำคันดะและเมียวโชะจิเรียงรายไปด้วยโรงงานย้อมผ้าขนาดเล็กกว่า 300 โรงงาน เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของท้องถิ่นเช่นเดียวกับในเกียวโตและคะนะสะวะ ทำให้เป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญในท้องที่แห่งนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Japan Travel

แสดงความคิดเห็น