เทศกาล Mitama Matsuri

งานฉลองโอะบงที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว

โดย Suwannee Payne   7 ม.ค. 2561
Jul 13
Jul 16
สถานที่จัดงาน: Yasukuni Shrine เวลา: Jul 13th - Jul 16th 2019 ,  6:00pm - 8:00pm

ทุกๆ ปีในเดือนกรกฏาคม ญี่ปุ่นจะมีการฉลองเทศกาลโอะบงกันทั่วประเทศ เป็นเทศกาลต้อนรับและส่งวิญญานของญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งในช่วงนี้คนญี่ปุ่นเชื่อว่าวิญญานเหล่านั้นจะกลับมาเยี่ยมญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ และเมื่อถึงวลาก็จะมีการส่งวิญญานเหล่านั้นกลับไปยังโลกแห่งวิญญาน การส่งวิญญานจะทำกันในรูปของเทศกาลโคมไฟ คือประดับประดาท้องถนน วัด และ ศาลเจ้า เชื่อกันว่าแสงจากโมไฟจะนำวทางให้แก่วิญญาน

ตั้งแต่ปี 1974 ศาลเจ้ายะสุคุนิ (Yasukuni) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว ทางตอนเหนือของพระราชวังอิมพีเรียล ได้จัดให้มีเทศกาลโคมไฟขึ้นทุกปี มีชื่อว่า 'มิตะมะ มัตซึตริ' (Mitama Matsuri) ในงานมีโคมไฟกว่า 30,000 โคม ซึ่งประดับประดาเรียงรายตามทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ และการแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ ในบริเวณศาลเจ้าจะไม่อนุญาติให้มีการขายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล แต่พื้นที่ด้านนอกจะมีแผงขายอาหารอยู่ประปราย

โพสต์โดย Suwannee Payne
7 ม.ค. 2561

แสดงความคิดเห็น