เทศกาลลุยไฟที่ภูเขาทะคะโอะ

เทศกาลฮิวะทะริ-ไซ ที่วัดยะคุโอะอิน

Sun
Mar 12
สถานที่จัดงาน: Yakuoin Temple เวลา: Sunday - Mar 12th 2017,  12:00am - 12:00am

บนภูเขาทะคะโอะ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม มาเป็นสักขีพยานในกิจกรรมอันน่าประทับใจของเทศกาลลุยไฟ ที่จัดขึ้นที่วัดยะคุโอะอิน (Yakuoin) ในขณะที่พระสงฆ์ยะมะบุชิ (yamabushi) ได้เดินเท้าเปล่าไปบนถ่านร้อน พร้อมสวดมนต์ภาวนาเพื่อความปลอดภัย และชำระตัวเองให้บริสุทธ์

ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในพิธีหลังจากที่กองไฟหลักได้ถูกดับลง และมีความปลอดภัยสำหรับให้ผู้ชมมีส่วนร่วม

JapanTravel Featured
JapanTravel Featured
24 ธ.ค. 2559