เทศกาลกิงโกะ ฮะชิโอะจิ

ชื่นชมใบไม้สีทองในฤดูใบไม้ร่วง

Nov 16
Nov 17
สถานที่จัดงาน: Hachioji City เวลา: Nov 16th - Nov 17th 2019 ,  10:00am - 5:00pm

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในการมาแวะเที่ยวชมประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นช่วงเวลาภูมิทัศน์ทั่วประเทศดาษดาไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี ต้นกิงโกะเป็นต้นไม้ที่พบเห็นกันได้ทั่วไปในญี่ปุ่น และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนในฮะชิโอะจิ คุณสามารถชมต้นกิงโกะสีทองยืนเรียงรายอยู่ริมถนนเป็นระยะทางถึงสี่กิโลเมตร

ต้นกิงโกะที่ปลูกขึ้นในระหว่างการขยายเมืองในสมัยโชวะ ยืนเรียงรายอยู่บนเส้นทางระหว่างฮะชิโอะจิและภูเขาทะคะโอะ งานเทศกาลนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับครอบครัว ในงานจะมีแผงลอยขายอาหารเทศกาล พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายชนิด ซึ่งรวมถึงตลาดขายสินค้า พาเรดรถคาสสิค และ กิจกรรม 'Sekisho Orienteering' ที่ผู้ร่วมงานสามารถใช้บัตรผ่าน Tsuta Tegata สำหรับผ่านจุดตรวจต่างๆ เป็นกิจกรรมที่นำประเพณีดั้งเดิมมาร่วมสนุกในงานเทศกาล

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Japan Travel

แสดงความคิดเห็น