วัดยะคุโอะอิน ที่ภูเขาทะกะโอะ

ศัทธาและธรรมชาติ รวมเป็นหนึ่งเดียวที่งดงาม

โดย Suwannee Payne   24 เม.ย. 2557

วัดยะคุโอะอินเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในปี 744 ฉันชอบทางเข้าวัดที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟสีแดง (คงจะจุดไฟสวยงามในตอนกลางคืน) และงานแกะสลักไม้ซึ่งมีอยู่มากมายบนอาคารของวัด วัดยะคุโอะอินเป็นวัดพุทธที่ผสมผสานเข้ากับชินโต จึงมีทั้งวัดและศาลเจ้าในบริเวณเดียวกัน

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์