ละลานตากับดอกโบตั๋นแห่งศาลเจ้าโทะโชะกุ

สวนดอกโบตั๋นในสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว

โดย Suwannee Payne   10 พ.ค. 2560

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) แห่งสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1627 เพื่อรำลึกถึงโชกุนโตะกุกะวะ อิเอะยะซุ  (Tokugawa Ieyasu) โชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ นอกจากอาคารต่างๆ ที่สวยงดงามแล้ว ศาลเจ้าโทะโชะกุยังมีสวนดอกโบตั๋นที่งดงามอีกด้วย

สวนดอกโบตั๋นของศาลเจ้าโทะโชะกุ เป็นแหล่งรวมดอกโบตั๋นญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Paeonia suffruticosa หรือ ‘tree peony’ ส่วนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ‘โบะตัน’ (Botan)  ดอกโบตั๋นในสวนมีอยู่กัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่บานในฤดูหนาว ช่วงมกรา-มีนา และชนิดที่บานในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภา ดังนั้นสวนจึงเปิดให้เข้าชมปีละสองช่วงเวลาเท่านั้น คือ ต้นเดือนมกราถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และต้นเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

สวนเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. ค่าเข้าชม 700 เยน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบเข้าชมได้ฟรี

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์