ละลานตากับดอกโบตั๋นแห่งศาลเจ้าโทะโชะกุ

สวนดอกโบตั๋นในสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว

โดย Suwannee Payne   10 พ.ค. 2560

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) แห่งสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1627 เพื่อรำลึกถึงโชกุนโตะกุกะวะ อิเอะยะซุ  (Tokugawa Ieyasu) โชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ นอกจากอาคารต่างๆ ที่สวยงดงามแล้ว ศาลเจ้าโทะโชะกุยังมีสวนดอกโบตั๋นที่งดงามอีกด้วย

สวนดอกโบตั๋นของศาลเจ้าโทะโชะกุ เป็นแหล่งรวมดอกโบตั๋นญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Paeonia suffruticosa หรือ ‘tree peony’ ส่วนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ‘โบะตัน’ (Botan)  ดอกโบตั๋นในสวนมีอยู่กัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่บานในฤดูหนาว ช่วงมกรา-มีนา และชนิดที่บานในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภา ดังนั้นสวนจึงเปิดให้เข้าชมปีละสองช่วงเวลาเท่านั้น คือ ต้นเดือนมกราถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และต้นเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

สวนเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. ค่าเข้าชม 700 เยน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบเข้าชมได้ฟรี

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.