ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งสวนอุเอะโนะ

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงโชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ

โดย Suwannee Payne   

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) แห่งสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1627 เพื่อรำลึกถึงโชกุนโตะกุกะวะ อิเอะยะซุ  (Tokugawa Ieyasu) โชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ

ภายในบริเวณศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างมากมาย โดยเริ่มจากทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าที่มีโคมไฟหินยืนเรียงรายคอยต้อนรับผู้มาเยือน และถ้าคุณมาชมในฤดูดอกซากุระ ทางเดินเข้าศาลเจ้าจะประดับประดาด้วยดอกไม้สีชมพู เป็นภาพที่งดงามมาก ระหว่างทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า ยังมีโคมไฟบรอนซ์อีก 50 อัน, อาคารคะกุระเด็น (Kaguraden) ศาลาสำหรับทำพิธีและการแสดงต่างๆ ในช่วงงานเทศกาล และประตูคะระมอน (Karamon) ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน บานประตูปิดทองลงรักอย่างงดงาม ส่วนอาคารอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงศาลเจ้า ซึ่งคุณต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเข้าชม 500 เยน นอกจากนี้ศาลเจ้าโทะโชะกุยังมีสวนดอกโบตั๋น ซึ่งเปิดให้เข้าชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในอัตราค่าเข้าชม 700 เยน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.