ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งสวนอุเอะโนะ

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงโชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ

โดย Suwannee Payne   8 พ.ค. 2560

ศาลเจ้าโทะโชะกุ (Toshogu) แห่งสวนอุเอะโนะ กลางกรุงโตเกียว เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในปี 1627 เพื่อรำลึกถึงโชกุนโตะกุกะวะ อิเอะยะซุ  (Tokugawa Ieyasu) โชกุนต้นตระกูลโตะกุกะวะ

ภายในบริเวณศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างมากมาย โดยเริ่มจากทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าที่มีโคมไฟหินยืนเรียงรายคอยต้อนรับผู้มาเยือน และถ้าคุณมาชมในฤดูดอกซากุระ ทางเดินเข้าศาลเจ้าจะประดับประดาด้วยดอกไม้สีชมพู เป็นภาพที่งดงามมาก ระหว่างทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้า ยังมีโคมไฟบรอนซ์อีก 50 อัน, อาคารคะกุระเด็น (Kaguraden) ศาลาสำหรับทำพิธีและการแสดงต่างๆ ในช่วงงานเทศกาล และประตูคะระมอน (Karamon) ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน บานประตูปิดทองลงรักอย่างงดงาม ส่วนอาคารอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงศาลเจ้า ซึ่งคุณต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเข้าชม 500 เยน นอกจากนี้ศาลเจ้าโทะโชะกุยังมีสวนดอกโบตั๋น ซึ่งเปิดให้เข้าชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในอัตราค่าเข้าชม 700 เยน

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์