พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พานาโซนิครุ่นล่าสุดและพิพิธภัณฑ์แบบ hands-on

โดย Perri Silverstein   

เทคโนโลยีและความสนุกสนานมาพบกันที่พานาโซนิค เซ็นเตอร์ โตเกียว ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมนุษย์สร้าง โอะไดบะ (Odaiba) ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถเข้าชมวัฒนาการล่าสุดของพานาโซนิค ภายในคุณยังพบกับการจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติที่พิพิธภัณฑ์ RiSuPia ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่หัวใจเด็ก พิพิธภัณฑ์ที่มีสองชั้นแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองโซนคือ Quest และ Discovery ทั้งสองโซนนำเสนอบทเรียนไฮเทคหลักการพื้นฐานของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ เด็กอายุต่ำกว่ามัธยมสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากนั้นค่าเข้าชม 500 เยนสำหรับประสบการณ์เต็มรูปแบบ พานาโซนิค เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 น. - 18:00 น. โดยเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. ปิดวันจันทร์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Perri Silverstein