บรรยากาศยามราตรีที่อะซะกุสะ

เตร็ดเตร่เที่ยวชมหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน

โดย R.S. Reynolds   

อะซะกุสะ ก็เหมือนกับย่านอื่นๆ ในโตเกียว ที่มีภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่งให้ชมหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศไม่ได้เต็มไปด้วยแสงไฟนีออนแบบที่อื่นๆ แต่เป็นแสงเงามันวาวของซี่ล้อรถลาก โคมไฟกระดาษ และผู้พิทักษ์ของวัด เป็นย่านหนึ่งที่ร้องเรียกความสนใจของผู้คนให้หยุดชมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และซึมซับบรรยากาศรอบตัว ถ้าคุณยังไม่ได้แวะชมพื้นที่บริเวณนี้ในยามราตรี คุณได้ชมสถานที่นี้เพียงครึ่งเดียว

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by R.S. Reynolds