ตลาดดะรุมะแห่งเมืองโอะเมะ

เลือกซื้อตุ๊กตานำโชคสำหรับปีใหม่

โดย Suwannee Payne   30 ธ.ค. 2560
Sat
Jan 12
สถานที่จัดงาน: Ome City Hall เวลา: Saturday - Jan 12th 2019 ,  1:30am - 8:00pm

ตุ๊กตาดะรุมะ (Daruma) เป็นตุ๊กตาที่ลอกแบบมาจากพระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) พระภิษุในพุทธศาสนา ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาลัทธิเซน ส่วนใหญ่จะทาสีแดง ซึ่งเป็นสีจีวรของพระผู้ใหญ่ ตุ๊กตาดะรุมะถือว่าเป็นตุ๊กตาขอพรของคนญี่ปุ่น ปรกติแล้วตุ๊กตาดะรุมะที่วางขายตามร้านจะเว้นลูกตาทั้งสองข้างไว้ ไม่ระบายสี เมื่อคุณขอพรแล้วก็ระบายสีลูกตาข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็จะเติมลูกตาข้างที่เหลือ เมื่อถึงวันสิ้นปีก็จะมีพิธีเผาตุ๊กตาดะรุมะและเครื่องลางอื่นๆ หลังจากปีใหม่ก็ถึงคราวที่คนญี่ปุ่นจะต้องเลือกซื้อตุ๊กตาดะรุใหม่ตัวใหม่ ดังนั้นตามเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นจะจัดให้มีงานเทศกาลหนึ่ง-สามวัน หรือเป็นเพียงตลาดรวมเอาแผงของตุ๊กตาเข้าด้วยกันให้คนมาเลือกซื้อหา

ตลาดดะรุมะแห่งเมืองโอะเมะ (Ome) มีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงสองทุ่ม ถนนหลักของเมืองจะถูกปิดไม่ให้รถเข้า

โพสต์โดย Suwannee Payne
30 ธ.ค. 2560

แสดงความคิดเห็น