กิจกรรม Women`s Run

ผู้หญิงกว่า 5000 คน ร่วมใจกันวิ่งในใจกลางโตเกียว

โดย Suwannee Payne   8 ม.ค. 2561
Mon
Mar 25
สถานที่จัดงาน: Yoyogi Park Amphitheater Plaza, Shibuya, Tokyo เวลา: Monday - Mar 25th 2019 ,  9:00am - 5:00pm

กรุงโตเกียวแม้นว่าจะเป็นมหานครขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของโลก แพคเต็มไปด้วยผู้คน และตึกรามบ้านช่อง แต่กรุงโตเกียวก็มีพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่มากมาย เป็นสถานที่สำหรับผู้คนเมืองมาพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และทำกิจกรรมต่างๆ หนึ่งในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียวคือ สวนโยะโยะกิ (Yoyogi) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งจัดงานเทศกาลและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในปลายเดือนมีนาคมสวนโยะโยะกิจะเป็นแหล่งรวมตัวของนักวิ่งหญิงกว่า 5000 คน และเหล่ากองเชียร์อีกมากมาย ในกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง "Women`s Run"

การแข่งขันวิ่ง "Women`s Run" จัดให้มีขึ้นทุกปี เป็นกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม (เฉพาะผู้หญิง!) ทั้งคนญี่ปุ่นและต่างชาติ เป็นโปรแกรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร หากคุณส่งใจเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าธรรมเนียม 5000 เยน และสามารถอ่านรียละเอียดได้ที่ http://womensrun.jp/english/ ส่วนกองเชียร์ชมได้ฟรี

การเข้าถึงสวน

เดิน 5 นาทีจากสถานีฮาราจุกุ (Harajuku) บนทางรถไฟสาย JR Yamanote

โพสต์โดย Suwannee Payne
8 ม.ค. 2561

แสดงความคิดเห็น