พาชมปราสาทสีขาวที่ฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิก่อนซากุระบาน

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji) ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ เป็นปราสาทเก่าแก่ดั้งเดิมที่เหลือรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น (national treasure) เพราะว่าปราสาทฮิเมจิมีสีขาว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระยางขาว (Hakuro-Jo) หรือปราสาทนกกระสาขาว (Shirasagi-Jo)

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.