พาชมปราสาทสีขาวที่ฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิก่อนซากุระบาน

โดย Suwannee Payne   

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji) ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ เป็นปราสาทเก่าแก่ดั้งเดิมที่เหลือรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น (national treasure) เพราะว่าปราสาทฮิเมจิมีสีขาว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระยางขาว (Hakuro-Jo) หรือปราสาทนกกระสาขาว (Shirasagi-Jo)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.