ปราสาทฮิเมจิ

ความงามแห่งสถาปัตยกรรม

โดย Manish Prabhune   

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji) หนึ่งในปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามของญี่ปุ่น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างบูรณะซ่อมแซม (**เสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2015) อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมสามารถชมกระบวนการบูรณะปราสาทสามชั้นแห่งนี้ได้จากจุดชมวิว และสามารถเข้าชมบริเวณรอบๆ ปราสาท และป้อมปราการ รูปภาพเหล่านี้เป็นรูปที่ถ่ายก่อนการบูรณะจะเริ่มขึ้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยManish Prabhune