ท้องฟ้าสีแดงฉานและทะเลใน Futami, Iyo

เมืองที่พระอาทิตย์ตกอยู่กับที่

ผมไปชม Futami Seaside Park ซึ่งเป็นหนึ่งใน 100 สถานที่สำหรับชมพระอาทิตย์ตกดินในญี่ปุ่น อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฟุตะมิ (Futami) ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลของเขตเมืองอิโยะ (Iyo) ในภาคตะวันตกของในภูมิภาคเอะฮิเมะ (Ehime) พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองฟุตะมิทั้งหมด หันหน้าเข้าหาทะเล มีวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ซึ่งทำให้เมืองฟุตะมิ (Futami) มีนามแฝงว่า 'เมืองที่พระอาทิตย์ตกอยู่กับที่' คนเจ้าบทเจ้ากลอนในท้องถิ่นฟุตะมิ ใช้ประโยคนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองฟุตะมิ และทัศนียภาพที่งดงามที่ผมเห็นที่นี่ ก็จริงสมกับนามแฝงของเมือง

ผมและครอบครัวชมพระอาทิตย์ตกดินสีแดงฉานกันที่นี่ ในเดือนตุลาคม เมื่อสองปีที่แล้ว ผมยังจำใบหน้าของพวกเราได้ดี ใบหน้าที่มีสีแดงซึ่งสะท้อนจากสีของพระอาทิตย์ตกดิน มันเป็นความทรงจำดีๆ ของผม!

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0