ท้องฟ้าสีแดงฉานและทะเลใน Futami, Iyo

เมืองที่พระอาทิตย์ตกอยู่กับที่

โดย Masayoshi Hirose   24 ก.ค. 2558

ผมไปชม Futami Seaside Park ซึ่งเป็นหนึ่งใน 100 สถานที่สำหรับชมพระอาทิตย์ตกดินในญี่ปุ่น อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฟุตะมิ (Futami) ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลของเขตเมืองอิโยะ (Iyo) ในภาคตะวันตกของในภูมิภาคเอะฮิเมะ (Ehime) พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองฟุตะมิทั้งหมด หันหน้าเข้าหาทะเล มีวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ซึ่งทำให้เมืองฟุตะมิ (Futami) มีนามแฝงว่า 'เมืองที่พระอาทิตย์ตกอยู่กับที่' คนเจ้าบทเจ้ากลอนในท้องถิ่นฟุตะมิ ใช้ประโยคนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองฟุตะมิ และทัศนียภาพที่งดงามที่ผมเห็นที่นี่ ก็จริงสมกับนามแฝงของเมือง

ผมและครอบครัวชมพระอาทิตย์ตกดินสีแดงฉานกันที่นี่ ในเดือนตุลาคม เมื่อสองปีที่แล้ว ผมยังจำใบหน้าของพวกเราได้ดี ใบหน้าที่มีสีแดงซึ่งสะท้อนจากสีของพระอาทิตย์ตกดิน มันเป็นความทรงจำดีๆ ของผม!

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Masayoshi Hirose