สวนหินเซน วัดเรียวอันจิ

สวนหินที่ดูอย่างไรก็ยังคงหิน

เพียงสองป้ายรถเมลล์ถัดจากวัดคินคะคุจิ มีวัดแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบในปรัชญาแบบเซนอยู่ นั่นคือ วัดเรียวอันจิ (Ryoan-ji) วัดเก่าแก่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโตที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องสวนหินแบบเซน (Karesanryu) และเป็นวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

วัดเรียวอันจิเป็นวัดพุทธ นิกายเซนสายรินไซ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1450 โดยโชกุนคัตสุโมโตะ โฮโซคาว่า (Hosokawa Katsumoto) โดยในช่วงแรกเขาก่อสร้างตำหนักของเขาขึ้นพร้อมกับวัดแห่งนี้ซึ่งมีสวนเซนอยู่ภายใน แต่วัดเรียวอันจิในสมัยนั้นก็ได้ถูกไฟเผาทำลายจนหมดสิ้นในช่วงสงครามโอชิน ลูกชายของท่านโชกุนมัตสุโมโตะ โฮโซคาว่า (Matsumoto Hosakawa) จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1488 และมีแนวโน้มว่าสร้างสวนหินขึ้นที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในปี ค.ศ.1499 นอกจากจะมีสวนหินที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่และสุสานของตระกูลโฮโซกาว่า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สุสานแห่งจักรพรรดิทั้งเจ็ด (Seven Imperial Tombs)

สวนหินเซน เปรียบได้กับผลงานศิลปะที่มีชีวิต เนื่องจากองค์ประกอบภายสวนที่เต็มไปด้วย หิน ต้นไม้และพืชต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอยู่ตลอด ทำให้ไม่มีลักษณะที่มั่นคงยั่งยืน ไม่มีที่สิ้นสุดและสมบูรณ์ ความงามของสวนจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ฝีมือของผู้บำรุงรักษา ที่เข้าใจพื้นฐานลักษณะของสวน มีใจรักและเข้าใจในปรัชญาเซนด้วย

ความหมายของสวนเซนแห่งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่คลุมเครือ ไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริง บนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 248 ตารางเมตรแห่งนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มหินที่ถูกว่างไว้อย่างตั้งใจและสมดุลรวมทั้งหมด 15 ก้อน แต่มีความเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถมองเห็นก้อนหินทั้งหมด 15 ก้อนได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุในหลักธรรมฌาณขึ้นสูงสุดเท่านั้นจึงจะสังเกตเห็นได้ (ถ้านั่งนับดูจะเห็นว่ามีหินอยู่เพียง 14 ก้อนครับ)

การชมสวนหินแห่งนี้ควรนั่งอยู่บนระเบียงไม้ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้แล้วซึมซับถึงบรรยากาศที่แสนสงบ แต่ก่อนที่จะซึมซับถึงบรรยากาศที่สงบได้ สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องมีสมาธิในตัวเองก่อน เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่โด่งดังมากในเมืองเกียวโต ระหว่างที่เรานั่งชมสวนหินอยู่ รอบตัวเราะจึงมีคนเดินไปมา ลุกขึ้นลุกลง และคุยกระซิบกระซาบกันเต็มไปหมด การจะชมสวนหินโดยสงบที่วัดแห่งนี้ได้จึงเป็นอะไรที่ดูหินมากเสียจริงๆ

การเดินทาง : นั่งรถประจำทางสาย 59 ลงป้าย Ryoanji-mae, สาย 12 หรือ 50 ลงป้าย Ritsumeikan daigaku-mae, รถราง Keifuku Railway ลงสถานี Ryoanji

1
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.