สวนทรายแห่งวัดกินคาคุจิ

อุปมาเป็นดั่งว่าผืนน้ำกับภูเขาฟูจิ

โดย Suwannee Payne   14 ม.ค. 2560

วัดกินคาคุจิ (Ginkaku-ji) หรือ วัดศาลาเงิน (Temple of the Silver Pavilion) เป็นวัดพุทธนิกายเซนในเขตสะเกียว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบเจ็ดมรดกโลกของเมืองเกียวโต จากองค์กรยูเนสโก

สวนทรายของวัดกินคาคุจิ จัดว่าเป็นสวนเซนที่สวยงดงาม และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ความงามอันเรียบง่ายของทราย ที่ได้รับการตกแต่งลวดลายอันวิจิตร เป็นแบบฉบับของเซนโดยแท้จริง ดูเรียบง่ายแต่ละเอียดอ่อน สวนทรายที่มีทรายสีขาวบริสุทธิ์ มีลวดลายเส้นตรงลากขนานกันบนทรายอย่างบรรจง ตรงมุมหนึ่งจะมีภูเขาทรายก่อขึ้นดูเหมือนกับภูเขาฟูจิ สวนทรายแห่งนี้กล่าวกันว่า มีไว้สำหรับชมพระจันทร์เต็มดวง กล่าวคือชมจันทร์สะท้อนภาพในผืนทรายที่มีลวดลายวาดอยู่ ในสวนเซ็นนั้นอุปมาเป็นดั่งว่าผืนน้ำ ลวดลายที่วาดบนทรายอุปมาเป็นดั่งว่าริ้วรอยกระเพื่อมบนผืนน้ำ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.