ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ แห่งเกียวโต

ดินแดนแห่งประตูโทริสีแดงนับพันนับหมื่นอัน

ประตูโทริสีแดงสามารถเห็นได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น แต่ประตูโทริสีแดงที่รวมตัวกันเป็นพันๆ หมื่นๆ อัน ยืนเรียงรายบนเส้นทาง คดโค้ง ทอดขึ้นภูเขา ก็ต้องมาที่ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ณ. เชิงเขาอินะริ (Inari) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต ‘ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari)'

เดินเข้าหาอดีตภายใต้อุโมงค์ประตูโทริแดงนับหมื่น
เดินเข้าหาอดีตภายใต้อุโมงค์ประตูโทริแดงนับหมื่น

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งข้าวและการค้าขาย 'เทพเจ้าอินะริ' จึงได้รับความนิยมจากธุรกิจและร้านค้าต่างๆ ที่พากันบริจาคเงินและบูชาเทพเจ้าอินะริด้วยประตูโทริ อัตราเงินบริจาคเริ่มต้นที่ 400,000 เยนสำหรับโทริขนาดเล็ก และกว่าหนึ่งล้านเยนสำหรับโทริใหญ่สุด แต่ละโทริจะมีรายชื่อผู้บริจาคและวันที่บริจาคกำกับอยู่ นี่คือที่มาของหลากหลายโทริแดงบนเส้นทางแสวงบุญฟุชิมิ อินะริ มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร