ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ แห่งเกียวโต

ดินแดนแห่งประตูโทริสีแดงนับพันนับหมื่นอัน

โดย Suwannee Payne   

ประตูโทริสีแดงสามารถเห็นได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น แต่ประตูโทริสีแดงที่รวมตัวกันเป็นพันๆ หมื่นๆ อัน ยืนเรียงรายบนเส้นทาง คดโค้ง ทอดขึ้นภูเขา ก็ต้องมาที่ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ณ. เชิงเขาอินะริ (Inari) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต ‘ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari)'

เดินเข้าหาอดีตภายใต้อุโมงค์ประตูโทริแดงนับหมื่น
เดินเข้าหาอดีตภายใต้อุโมงค์ประตูโทริแดงนับหมื่น

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งข้าวและการค้าขาย 'เทพเจ้าอินะริ' จึงได้รับความนิยมจากธุรกิจและร้านค้าต่างๆ ที่พากันบริจาคเงินและบูชาเทพเจ้าอินะริด้วยประตูโทริ อัตราเงินบริจาคเริ่มต้นที่ 400,000 เยนสำหรับโทริขนาดเล็ก และกว่าหนึ่งล้านเยนสำหรับโทริใหญ่สุด แต่ละโทริจะมีรายชื่อผู้บริจาคและวันที่บริจาคกำกับอยู่ นี่คือที่มาของหลากหลายโทริแดงบนเส้นทางแสวงบุญฟุชิมิ อินะริ มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร