วัดแห่งต้นสาละ - โทะรินอิน เกียวโต

หลงเสน่ห์ความงามของดอกคามิเลีย

โดย Masayoshi Hirose   

ช่วงปลายเดือนมิถุนายนของปีนี้ ผมแวะไปชม เทศกาลดอกสาละ ที่วัดโทะริน-อิน วัดแห่งต้นสาละ ในเกียวโต

ต้นสาละในญี่ปุ่นไม่ใช่ต้นไม้ชนิดเดียวกับต้นไม้ที่พากันออกดอกเบ่งบานในขณะที่พระพุทธเจ้าปรินิพาน ต้นคาเมเรียฤดูร้อนญี่ปุ่น (Japanese summer camellia, Hime Shala: Stewartia monadelpha) มาแทนที่ต้นสาละมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดอกสาละ ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 'เรื่องของเฮเกะ' ก็เช่นเดียวกันคือดอกคาเมเรียฤดูร้อนญี่ปุ่น ผมประทับใจในความงามระยะสั้นๆ ของดอกสาละ และเพลิดเพลินกับความสงบเงียบที่เหล่าดอกไม้มอบให้แก่ผม

ปรกติแล้ววัดแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม มีเพียงบางโอกาสเท่านั้นที่บุคคลภายนอกสามารถไปชื่นชมได้ เช่น เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลโคมไฟ และเทศกาลดอกสาละ ซึ่งผมได้เข้าชม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Masayoshi Hirose