ถนนอาหาร Teramachi ในยามค่ำคืน

ซอกแซกหาของทานบนถนนของโอะอิเกะ

โดย Bonson Lam   

ในเขตนิโจะ เทะระมะชิ (Nijo Teramachi) ของเมืองเกียวโต จะมีถนนสายเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของถนนโอะอิเกะ ใกล้ๆ กับเกียวโตซิตี้ฮอลล์ ในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คุณสามารถลิ้มลองอาหารหลากหลายชนิด ตั้งแต่ทาร์ตแอปเปิลแบบฝรั่งเศส ไปจนถึงอาหารแบบญี่ปุ่นแท้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Bonson Lam