ถนนปูหินในคะนะสะวะ

ย่านบันเทิงที่โดดเด่นที่สุดในคะนะสะวะ

โดย Masayoshi Hirose   

ในวันแรกของทริปเที่ยวชมพื้นที่โฮะคุริคุ (Hokuriku) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ของผม หลังจากชมความงามยามราตรีของแสงสีที่สวนเค็นโระคุเอ็น (Kenrokuen) ในคะนะสะวะ (Kanazawa) แล้ว ผมเดินทางต่อไปยังฮิกะชิ ชะยะ-มะชิ (Higashi Chaya-machi) ย่านบันเทิงเก่าแก่ที่ยังคงบรรยากาศของเมืองปราสาท Kaga Hyakumangoku อาณาจักรคะกะของญี่ปุ่น

ยามพลบค่ำ ในชะยะหรือโรงน้ำชาจะมีแสงไฟสลัวๆ และในบางครั้งก็บนถนนก็สามารถได้ยินเสียงชะมิเซ็น (shamisen) หรือกีตาร์ญี่ปุ่น และเสียงกลอง เมื่อผมอยู่ที่นั่นท้องถนนกลับเงียบเชียบ แต่ผมได้ยินเสียงคนพูดคุยกันในโรงน้ำชา แสงไฟที่สะท้อนบนผิวน้ำสร้างบรรยากาศที่มีมนต์ขลังให้กับเมืองเก่า ย่านบันเทิงเก่าแก่เช่นนี้ช่างเหมาะกับถนนปูหินโบราณเสียจริงๆ !

เมืองโบราณ Kanazawa
1. Delicacies of Noto Peninsula
2. Drum Gate of New Kanazawa Station
3. Symmetrical Beauty at Kenrokuen
4. Stone Paved Streets of Kanazawa

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Masayoshi Hirose