วัด Okunion ที่โคยะซัง

สุสานของท่าน Kobo และคนนับแสน แต่เดินแล้วมีความสุข

โดย Somrak Bhakdisuparit   14 ก.ย. 2557

Okunoin Temple ที่ฝังศพของท่าน Kobo Daishi เขตศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเขตหนึ่งในญี่ปุ่น มีหลุมศพอยู่กว่าห้าแสนหลุมเพราะทุกคนอยากถูกฝังอยู่ใกล้ท่าน Kobo เราสัมผัสได้ถึงความสุขสงบจริงๆเพราะต้นไม้ในนี้ก็จะมีอายุกว่า 100 ปีและรูปปั้นแต่ละรูปหน้าตามีความสุขมาก ทางเดินเข้า Okunoin Temple จริงๆจะยาว 2 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันคนจะนิยมไปเริ่มที่ป้ายรถเมล์สุดท้ายที่อยู่เลยกลางทางไปแล้ว เราอยากแนะนำให้ขาไปเดินทางยาวเพื่อดูหลุมศพแบบดั้งเดิมไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับทางลัดแล้วดูหลุมศพใหม่ๆที่แอบอลังการเวอร์แล้วค่อยขึ้นรถเมล์กลับเข้าเมือง หลังสะพานสุดท้ายจะเป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ฉะนั้นห้ามถ่ายรูปหรือกินอะไร หน้าสะพานนี้จะมีรูปปั้นทองแดงที่คนนิยมขอพรให้ญาติที่เสียไปแล้วและรดน้ำรูปปั้น เดินตามทางนี้จะเห็นพระหรือคนเดินสวดมนต์ตลอดทาง มันเป็นที่ๆสัมผัสได้ถึงความสงบและศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ที่นี่เข้าฟรีและเดินได้ตลอดเพราะเปิดไฟทั้งคืน แม้บริเวณวัดจะปิดตอนกลางคืน ขอแนะนำให้มาเดินในเวลาที่ต่างกัน จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆแบบนะคะ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Somrak Bhakdisuparit

Somrak Bhakdisuparit @somrak.bhakdisuparit

I am a restless soul that likes to globe trot in hope of expanding my self growth in every possible directions. I like exploring new places or exploring new angles of familiar places. There is always something fresh to see, which will rejuvenate your soul. Japan is one of the unique places with such rich culture, natural beauty, and advanced modernity. You feel peaceful, but at the same time, excited by the surrounding in Japan. I want to encourage everyone to travel with not just wide open eyes, but also, wide open mind. There's no better place to start than Japan. Pack your bags and explore, don't just hit the tourist spots but find some time to go out of the beaten path. You may get lost a little, but you will definitely gain valuable experiences that is worth it in the end ; )