ทิวทัศน์ช่วงฤดูหนาวในวากายาม่า

หิมะและน้ำแข็งใกล้กับเขาโกมา

โดย Mandy Bartok   

แค่ขับรถไปตามถนนจากกลุ่มวัดเก่าแก่ของเขาโกย่าไปไม่ไกลก็จะถึงที่ตั้งของโกมาซาน สกาย ทาวเวอร์ ถึงแม้ว่าอาคารสูงแห่งนี้จะปิดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมีนาคม นักท่องเที่ยวที่กล้าหาญ (ยางรถยนต์หรือโซ่ใช้สำหรับพันล้อรถยนต์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้) สามารถใช้บริเวณที่จอดรถเป็นจุดเริ่มต้นในการชมทิวทัศน์รอบ ๆ คุณไม่ต้องไปเดินออกไปไกลเพื่อที่จะชมกิ่งก้านของต้นไม้ทึ่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ทุ่งหิมะ หรือทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาในวากายาม่าตอนกลาง ซึ่งรวมทั้งเขาโกมาที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Praween Nilrat

Praween Nilrat @praween.nilrat

I am a pharmacist and own a drugstore in my hometown, Chainat. The drugstore is my family business. It has been opened for more than half a century. I love traveling and writing, so I work as a freelace travel writer also. I have 5 books published in Thailand.  All are about traveling, either guide books or travel features. I travel to Japan once in 2012, Tokyo only and just a short period of time. Hope to travel more in Japan and write about traveling in Japan.

Original by Mandy Bartok