ต้นฤดูหนาวที่โคะยะซาน

ชมความงามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น

โดย Suwannee Payne   7 ม.ค. 2559

โคะยะซาน (Koyasan) เป็นเมืองเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโคะยะ ที่สูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โคะยะซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในฐานะหนึ่งใน “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญแห่งเทือกเขาคิอิ” (Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range) ซึ่งได้แก่ เขาโคยะซาน โยะชิโนะ และคุมะโนซัง กับเส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมต่อกันไปสู่เมืองหลวงเก่านะระและเกียวโตะ

โคะยะซาน (Koyasan) เป็นแหล่งรวมของวัดถึง 120 วัด หนึ่งในนั้นคือวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายชินกอน (Shingon) วัดคอนโกะบุ-จิ (Kongōbu-ji) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยท่านคุคะอิ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โคะโบะ ไดชิ ในปีค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา โคะยะซานได้จัดงานฉลองครบรอบ 1,200 ปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

การเดินทางไปโคะยะซาน

โคะยะซานเข้าถึงได้สะดวกจากโอซาก้า โดยขึ้นรถไฟสายนันไก (Nankai) จากสถานีนัมบะ (Namba) หรือสถานีชินอิมะมิยะ (Shin-Imamiya) ไปยังสถานีโกะคุระคุบะชิ (Gokurakubashi) ต่อจากนั้นก็นั่ง Cable Car ขึ้นไปยังสถานีโคะยะซาน (Koyasan) แล้วนั่งรถบัสเข้าไปยังตัวเมือง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.