โทะได-จิ ฝูงกวาง และสวนสวยในนารา

สัมผัสนาราตั้งแต่น้องกวางแสนเชื่องไปจนถึงเหล่าสวนสวย

โดย Kaitlynn Scannell   

นาราเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดนารา ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเกียวโต นาราเป็นที่ตั้งของวัด ศาลเจ้า และโบราณสถานแปดแห่งซึ่งรวมกันเป็นโบราณสถานแห่งนารา มรดกโลกขององค์กรยูเนสโก มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1998 เมืองนาราเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 710 ถึง 784 และในปี 2010 นาราได้เฉลิมฉลองครบรอบ 1,300 ปีของการเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น

ฝูงกวางในนารานั้นค่อนข้างเชื่อง และสามารถไปไหนมาไหนได้ทั่วเมือง ในตำนานกล่าวว่า เทพเจ้าทะเคะมิคะซุชิได้เดินทางมายังนาราบนกวางขาว เพื่อพิทักษ์เมืองหลวงใหม่แห่ง Heijokyo ตั้งแต่นั้นมาฝูงกวางเหล่านี้ได้รับการนับถือให้เป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าผู้พิทักษ์เมืองและประเทศ คุณจะพบเจอกับเหล่ากวางได้เกือบทุกหนแห่ง แต่ที่มากที่สุดคือที่นาราพาร์ค ที่ซึ่งมีขนมสำหรับกวางหรือ shika sembei วางขายอยู่ ฝูงกวางในนาราคือกวางพันธ์ Sika หรือกวางพันธ์จุด (spotted deer) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ กวางค้อมคำนับ เนื่องจากพวกมันจะก้มหัวคำนับก่อนได้รับอาหาร

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยKaitlynn Scannell

แสดงความคิดเห็น