แวะทักทายกับโคมไฟหินเก่าแก่ที่นารา

ยืนเรียงราย ต้อนรับผู้มาเยือนที่ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ

โดย Suwannee Payne   15 พ.ค. 2557

ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ (Kasuga Taisha) เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของสวนนาราพาร์ค รายล้อมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ ตั้งแต่ต้นซูกิ สนญี่ปุ่นต้นใหญ่ๆ ไปจนถึงต้นฟูจิ (วิสทีเรีย) ภายในบริเวณศาลเจ้ามีโคมไฟหิน 2,000 อัน และโคมไฟแขวนอีก 1,000 กว่าอัน ยืนเรียงราย ต้อนรับผู้มาเยือน

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์