แวะทักทายกับโคมไฟหินเก่าแก่ที่นารา

ยืนเรียงราย ต้อนรับผู้มาเยือนที่ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ

โดย Suwannee Payne   15 พ.ค. 2557

ศาลเจ้าคะสึกะ ไทฉะ (Kasuga Taisha) เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของสวนนาราพาร์ค รายล้อมไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ ตั้งแต่ต้นซูกิ สนญี่ปุ่นต้นใหญ่ๆ ไปจนถึงต้นฟูจิ (วิสทีเรีย) ภายในบริเวณศาลเจ้ามีโคมไฟหิน 2,000 อัน และโคมไฟแขวนอีก 1,000 กว่าอัน ยืนเรียงราย ต้อนรับผู้มาเยือน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.