วิหารแห่งความฝัน [Yumemono Hall] (Photo: Frank J. Gualtieri Jr. / Public Domain)

วัดโฮริวจิ เมืองนาระ

หนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่น

สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง มีความเก่าแก่ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมื่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น มักจะนิยมเดินทางเพื่อไปเยือน นั่นคือ วัดโฮริวจิ

วัดโฮริวจิ ตั้งอยู่ที่เมืองอิคารุกะ ในเขตปกครองนาระ สร้างขึ้นใน ค.ศ.607 สมัยอะซึกะ เจ้าชายโชโตกุสร้างวัดนี้ขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ของพระจักรพรรดินีสุอิโกะ ใน ค.ศ.607 และก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนเข้าสมัยนาระซึ่งเป็นสมัยต่อมา มีอาณาบริเวณกว้างขวางใหญ่โต มีถาวรวัตถุสำคัญคือ อาคารสร้างด้วยไม้ที่มีอายุเก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาณาบริเวณของวัดแบ่งออกเป็นสองส่วน มีประตูใหญ่เป็นทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตก ชื่อชูมง [chumon] หมายถึงประตูกลาง สร้างขึ้นใหม่คล้ายสถาปัตยกรรมกรีก โรมัน เพราะของเดิมถูกทำลายจนต้องปฎิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลายครั้ง ในเขตพุทธาวาส มีวิหารใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ ค.ศ.670 ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด พระศากยมุนีตามแบบจีนประทับอยู่ตรงกลาง เบื้องขวาคือพระยาคูชิ และเบื้องซ้ายคือพระอามิตาภะ การตกแต่งให้มีบรรยากาศเป็นแดนสุขาวดีจากฝีมือของประติมากรโทริ นอกจากนี้มีประติมากรรมไม้สลักรูปท้าวจตุโลกบาล เทพพิทักษ์และพิชิตมาร ภายนอกอาคารวิหารทอง[Kondo] มีพระเจดีย์ 6 ชั้น ส่วนอีกด้านหรือส่วนที่เป็นนอกเขตพุทธาวาส มีอาคารสำคัญคือวิหารแห่งความฝัน [Hall of Dream หรือ Yumedomo] มีโครงสร้างแปดเหลี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นตัวอย่างที่ดีของสมัยอาสุกะที่รับแบบอย่างมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่่อเป็นอนุสรณ์ต่อเจ้าชายโชโตกุ ตามพระสุบินถึงเทพธิดาองค์หนึ่งปรากฎในขณะคัดลอกพระสูตร บนยอดหลังคาของอาคารประดับด้วยเพชร ภายในประดิษฐานพระรูปของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร[กวนอิมหรือคันนอน] วิหารแห่งความฝันหรือยูเมโดโนะคันนอน เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

วัดโฮริวจิและอาคารอื่นๆในบริเวณเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1993

การเดินมาวัดโฮริวจิจากเมืองนาระโดยรถไฟ เริ่มจากขึ้นรถไฟสาย JR Kansai Line จากสถานีนาระ มายังสถานีโฮริวจิ ใช้เวลาประมาณ 11 นาที จากสถานีโฮริวจิสามารถใช้รถโดยสารสาย 72 ลงที่ป้ายรถประจำทาง Horyu-ji Mon Mae ใช้เวลาประมาณ 8 นาที ใช้เงินค่าโดยสารประมาณ 180 เยน แต่ถ้าอยากโดยสารรถประจำทาง ก็สามารถขึ้นรถสาย 52 และ97 จากสถานีนาระมาได้ โดยลงที่หยุดรถโดยสารHoryu-ji Mon mae ใช้่เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ใช้เงินค่าเดินทางประมาณ 760 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Horyuji Temple

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.