นาราโทคาเอะและศาลากลางน้ำอุคิมิโดะ

งานประจำปีที่ส่องสว่างในสวนนารา

โดย Manish Prabhune   

ประวัติศาสตร์ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในเดือนสิงหาคมของทุกปีที่นารา เมื่อแสงเทียนนับหมื่น ๆ ดวงถูกจุดขึ้นในสวนนารา คล้ายกับเมื่อราว 1300 ปีก่อน ครั้งที่นาราเป็นเมืองหลวง ปกติแล้วงานนี้จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นเวลาสิบวัน ชมภาพคืนพระจันทร์เต็มดวงในเรื่องเล่าจากภาพนี้ จะทำให้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามโดดเด่นของช่วงเวลานั้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Praween Nilrat

Praween Nilrat @praween.nilrat

I am a pharmacist and own a drugstore in my hometown, Chainat. The drugstore is my family business. It has been opened for more than half a century. I love traveling and writing, so I work as a freelace travel writer also. I have 5 books published in Thailand.  All are about traveling, either guide books or travel features. I travel to Japan once in 2012, Tokyo only and just a short period of time. Hope to travel more in Japan and write about traveling in Japan.

Original by Manish Prabhune