ฝ่าลมหนาว หิมะโปรยปราย ที่ซึตมะโกะ

เมืองแห่งอดีตในหุบเขาคิโซะ (Kiso)

โดย Suwannee Payne   17 เม.ย. 2558

ซึตมะโกะ (Tsumago) เมือง post town ที่เคยเป็นจุดพักแรมบนเส้นทางนะกะเซ็นโดะ (Nakasendo) เส้นทางเก่าแก่ที่เชื่อมต่อระหว่างเกียวโตกับเอะโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน แวะชมซึตมะโกะให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลาสู่อดีตไปยังสมัยเอโดะ เดินชมเมืองท่ามกลางลมหนาวและสายหิมะของเดือนมีนาคม ชมทิวทัศน์ธรรมชาติกลางหุบเขา และบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของเกล็ดหิมะ เป็นการย้อนอดีตที่แสนจะรื่นรมย์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.