ศาลเจ้าชิราฮิเกะ

ประตูโทริเหนือทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

โดย Cathy Cawood   

ผู้คนมากมายอาจคุ้นเคยกับโทริสีแดงขนาดใหญ่บนทะเลแห่งเกาะมิยาจิม่า (Miyajima) ทว่าทะเลสาบบิวะก็มีโทริด้วยเช่นกัน มันตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบบิวะ ศาลเจ้าชิราฮิเกะอยู่ใกล้กับทาคาชิมะ (Takashima) แม้ว่าเมื่อเทียบกับเกาะมิยาจิม่าแล้วจะเล็กกว่าแต่ที่แห่งนี้ก็มีทัศนียภาพที่งดงามไปตามการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่อธิษฐานขอพรให้อายุยืน ขอเรื่องคู่ครอง ขอเรื่องบุตร ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นและขอให้โชคดี ซึ่งชื่อของที่นี่ยังไปสอดคล้องกับคำว่าอายุยืน เนื่องจากคำว่า ชิราฮิเกะ หมายถึง "เคราสีขาว"

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Janjira Singkran

Janjira Singkran @janjira.singkran

I'm almost 23 years old in this year. My nickname is 'Pookpik" but you can call me 'Jane' that is usually American friends called me. Studying in Faculty of Liberal Arts, English Major and Japanese Minor, 4th year of Saint Louis College. My dream is to travel around the world. I'm join Work and Travel progarm in USA last year and wil join it again in this year too. So I decide to join this scholarship on October after back to Thailand. Hope my dream will come true.

Original by Cathy Cawood