ร้าน Club Harie ในหมู่บ้านฮิมุเระ

กาแฟและขนมเค็กในโอะมิฮะชิมัน

โดย Cathy Cawood   

ผู้คนมาที่เมืองโอะมิฮะชิมาน แล้วเข้าคิวรอซื้อขนม baumkuchen แม้ว่าร้านเค็กแห่งนี้จะมีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ฉันพนันได้เลยว่า ร้านที่โอะมิฮะชิมานจะเป็นร้านเดียวที่มีต้นคริสตัลในสวน หลังจากแวะชมศาลเจ้าฮิมุเระ และพื้นที่รอบๆ คลองของเมืองแล้ว ร้านกาแฟของ Club Harie เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับนั่งพักดื่มกาแฟแกล้มด้วยขนมเค็ก

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Cathy Cawood