เกาะยะคุชิมะ (Yakushima)

ต้นไม้ ต้นไม้ ต้นไม้

โดย Josef Diermair   

นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า "ในขณะที่เดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้เหล่านี้ คุณจะสัมผัสป่าทั้งป่า ไม่เฉพาะเจาะจงลงไปที่ต้นไม้แต่ละต้น" เกาะยะคุชิมะ (Yakushima) จะให้คุณได้สัมผัสและได้รับประสบการณ์กันต้นไม้และป่า ผมขอแนะนำให้มาที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Josef Diermair