กิจกรรม

18 กระทู้
ซะกุระจิมะในทุกฤดู 6

ซะกุระจิมะในทุกฤดู

Suwannee Payne

ภูเขาไฟซะกุระจิมะ ยืนอยู่เหนือเมืองคะโกะชิมะ ในภาคใต้ของเกาะคิวชู ที่ดูสวยงามในทุกฤดูกาล

คาโงชิมะ
น้ำตกคิริฮาระในคาโงชิมะ

น้ำตกคิริฮาระในคาโงชิมะ

Nathee T

สัมผัสความงามของน้ำตกคิริฮาระในทาคาราเบะ คาโ.ชิมะ บทความนี้จะนำคุณเที่ยวน้ำตกสามแห่งที่แสนสงบ

คาโงชิมะ
เกาะยะคุชิมะ (Yakushima) 10

เกาะยะคุชิมะ (Yakushima)

Suwannee Payne

ในขณะที่เดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้เหล่านี้ คุณจะสัมผัสป่าทั้งป่า ไม่เฉพาะเจาะจงลงไปที่ต้นไม้แต่ละต้น

คาโงชิมะ
AMURAN (アミュラン)

AMURAN (アミュラン)

Tada Ratchagit

AMURAN (アミュラン) ชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองคาโกชิม่า

คาโงชิมะ
ท่าเรือ Makurazaki 8

ท่าเรือ Makurazaki

Suwannee Payne

เมืองมะคุระซะกิ ( Makurazaki ) ตั้งอยู่ใต้สุดของคาบสมุทธซัตซุมะ ฮันโตะ ในจังหวัดคะโกะชิมะ เป็นเมืองที่ผลิตคัทซึตโอะบุชิ ปลาทูน..

คาโงชิมะ