ซะกุระจิมะในทุกฤดู

ภูเขาไฟของคะโกะชิมะตลอดทั้งปี

ซะกุระจิมะ (Sakurajima) เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ ที่ยืนอยู่เหนือเมืองคะโกะชิมะ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น สามารถมองเห็นได้จากหลายๆ จุดทั่วเมือง และสามารถเข้าถึงได้โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาสิบนาทีจากท่าเรือคะโกะชิมะภาพของยอดเขาซะกุระจิมะจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนซะกุระจิมะ จะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆ ในฤดูหนาวในวันที่หนาวเย็น ก็สามารถเห็นซะกุระจิมะที่ปกคลุมด้วยหิมะ ฉันโชคดีที่ได้ชมภูเขาไฟซะกุระจิมะในวันที่ลมแรงและฝนตก ... ซึ่งทำให้มีสายรุ้งหลายสายทอดตัวเหนือภูเขาและทะเล

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.