วัดโจะเมียวจิ (Jomyoji)

หนึ่งในห้าวัดเซนที่สำคัญของคามาคุระ

โดย Suwannee Payne   9 มิ.ย. 2558

วัดโจะเมียวจิ (Jomyoji) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคามาคุระ (Kamakura) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สำคัญของคามาคุระ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1188 มีสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมที่คงเหลืออยู่คืออาคารหลัก และประตูหลักของวัด นอกจากนี้แล้วได้มีการบูรณะโรงน้ำชาขึ้นใหม่ภายในวัด พร้อมด้วยสวนเซนที่งดงาม

วัดโจะเมียวจิ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดโฮะโกะกุ-จิ (Hokoku-ji) ซึ่งเป็นวัดที่มีป่าไผ่อันเรืองชื่อของคามาคุระ วัดโจะเมียวจิ เปิดตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจนถึง 16 นาฬิกา ค่าเข้าชม 100 เยน จากสถานีคามาคุระขึ้นรถเมล์สาย 23 และ 24 ไปลงที่ป้ายโจะเมียวจิ (Jomyoji) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.