เดินป่าภายใต้ร่มเงาของทะนิกะวะ

บนเส้นทาง Snow Country Trail

โดย C. Rio   

เส้นทางเดินป่า Snow Country Trail ส่วนนี้เดินไปตามถนนสาย 291 ในช่วงที่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ มันเป็นเส้นทางการค้าขายหลักจากทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นไปยังฝั่งตะวันตก สินค้าต่างๆ ขนส่งผ่านเส้นทางนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี และใช้เวลาสามวันอันทรหดผ่านยอดภูเขาสูง ในปัจจุบันนี้ มันถูกใช้โดยนักเดินป่าจากกุนมะไปยังนิอิกะตะ ผมเริ่มเดินจากฐานของทะนิกะวะดะเคะ (Tanigawadake) และเดินไปบนเส้นทาง 291 ซึ่งคดเคี้ยวออกจากหุบเขาไปอย่างช้าๆ เส้นทางเริ่มจากทางกว้างๆ และลาดเรียบ แล้วก็แคบลงๆ เป็นทางเดินสำหรับทางเดียว

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by C. Rio