ปีนเขาชิระเนะ

ในพื้นที่คุสะซึตอันงดงาม

โดย Hannah Morse   

การแวะไปที่คุสะซึต (Kusatsu) สิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดก็คือ เดินป่าขึ้นภูเขาคุสะซึต-ชิระเนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาไฟ ด้วยการนั่งรถบัสที่ใช้เวลาสามสิบนาที ในราคา 2000 เยน ไปสู่ยอดเขาสูง 2160 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จากที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินป่าบนเส้นทางเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว หรือเดินรอบบึง หรือสามารถเลือกเดินป่าได้ทั้งสองเส้นทาง (หากเส้นทางไม่ปิดเนื่องจากภูเขาไฟระอุ) เพึ่อไปชมทะเลสาบปล่องภูเขาไฟสีฟ้าสวยที่มีชื่อว่า ยุกะมะ (Yugama) หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถกลับมานั่งพักผ่อนคลายในบริเวณร้านค้าและร้านอาหาร หรือนั่งรถบัสกลับไปยังท่ารถ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Hannah Morse